Cilvēks vienmēr izrotāja savu ķermeni. Tā ir ne tikai skaista tradīcija vai reliģijas noteiktā nepieciešamība – tā ir garīgā un mentālā nepieciešamība būt dažādam, skaistam, īpašam ne tikai citiem, bet arī sev.
Raksti uz ķermeņa ir iespēja uzsvērt savu individualitāti, ieraudzīt sevi citādā veidā un izveidot tēlu, kas nāk no dvēseles dziļumiem.